Justøy kapell (privat)


Justøy kapell eies og drives av øyas befolkning

 

Justøy kapell har egen hjemmeside der du kan finne mer informasjon om kapellet og aktiviteter: http://www.justoy-kapell.no/

Adresse: Brekkestøveien, 4780 Brekkestø

Kartlink: https://goo.gl/maps/fsbDR77USLK2

Justøy hører inn under Lillesand menighet, men kapellet er privat. Menigheten avholder gudstjeneste en gang pr. måned, samt høytidsgudstjenester som jul, påske, pinse, 17. mai, konfirmasjon, bryllup, begravelser, osv. 

Byggverket er i tre og har 150 plasser.

Tilbake