Misjonsutvalg


Misjonsutvalget består av en representant for NMS, en for Normisjon, en for Israelsmisjonen, en for Himal partner, en for Stefanusalliansen og en representant for menighetsrådet. Misjonsutvalget ønsker å være med å synliggjøre misjon i menigheten. 

 

Hvert andre år får menigheten et nytt misjonsprosjekt. I 2020 og 2021 samler vi inn penger til Det norske misjonsselskaps arbeid i Midt-Østen, med fokus på arbeidet på Anafora. Anafora et et kurs- og retreatsenter tilhørende Den koptiske kirke i Egypt, med biskop Thomas i spissen. Det ligger i ørkenen 75 km vest for Kairo. ANAFORA betyr "løfte opp", og det er nettopp det som skjer her: Mennesker løftes opp!

NMS støtter arbeidet for unge jenter/kvinner, og skolegang og arbeidstrening for unge, fattige gutter. I Egypt opplever kvinner svært ofte å bli oversett og diskriminert. Mange har ingen mulighet til å bestemme over sitt eget liv. Kristne jenter har det heller ikke lett i et muslimsk samfunn. Jenter og kvinner får tilbud om traumebehandling, og de får opplæring og utdannelse som kan gi dem et verdig liv. NMS støtter også et skole- og arbeidstreningsprogram for lutfattige gutter. Alt dette er svært strategisk i en kirke som er under stort press. Mange kristne i Egypt opplever trusler og forfølgelse, ja dødelige angrep. Med andre ord: et svært meningsfullt prosjekt å gi våre penger til!

Les mer om prosjektet på NMS sine nettsider: https://nms.no/nyhet/anafora-lofter-mennesker-opp/ Stefanusalliansen har også laget en video som forteller mer om den omfattende virksomheten på stedet: https://www.youtube.com/watch?v=b9LIM07clTs

Følg med på hvor mye som er kommet inn til misjonsprosjektet på https://nms.no/finndinmenighet/?id=2057&project=910240&country=330 

Tove Rustan Skaar er leder av misjonsutvalget. 

Misjonsprosjekter i Lillesand menighet:

Prosjekt  2020 – 2021: Det norske misjonsselskap NMS - Anafora i Egypt.

Prosjekt  2018 – 2019: Israelmisjonen - evangelisering og menighetsbygging i Ukraina.

Prosjekt 2016 - 2017 Himal Partner - Foreldreveiledning i Nepal.

Prosjekt 2014 - 2015 Stefanusbarna i Stefanusalliansen. Mama Maggies arbeid i Kairo i Egypt.

Prosjekt 2012 - 2013 Normisjon utbygging av sykehus i Nepal.

Prosjekt 2010 – 2011 NMS Bygg lederskap.

Prosjekt 2008 - 2009 Israelsmisjonen

Tilbake