Menighetsråd


Menighetsrådet har et overordnet ansvar for alt som skjer i menigheten. Det skal være med på å skape et levende menighetsliv og ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Blant oppgavene kan nevnes: dåpsopplæring, konfirmantarbeid, diakoni, barne- og ungdomsarbeid og kirkemusikk. Menighetsrådets oppgaver er nærmere beskrevet i Kirkeloven § 9.
 
Navn
Tlf
E-post
Verv
Gunnar Kulia 90 14 65 97 kulia@online.no Leder og i utvalg for temagudstjenester og kirkemusikk.
Cathrine Borgen 90 58 00 76 cb@nla.no Nestleder og fellesrådsrepresentant.
Hans Eide
97 52 39 15 hans@slaktereide.no Fellesrådsrepresentant
Erling Gitmark 90 93 63 36 ergit@start.no 1. vara til Fellesrådet og i utvalg for temagudstjenester og grønn kirke.
Marianne Jortveit
99 45 07 15 marianne.jortveit@gmail.com I ungdomsutvalget.
Anita F Austdal 90 60 98 86 anitafaustdal@hotmail.com Redaktør for Kirkehilsen, i utvalg for grønn kirke og 2.vara til Fellesrådet.
Hildegunn B Hunemo 99 71 18 07 hbuene@yahoo.no  
Ingunn Aamland
92  42 50 39 ingunn.aamland@hotmail.com

I utvalg for grønn kirke.

Geistl. repr.:
sokneprest Frode Fjeldbraaten
 
Frode Fjeldbraaten
I fellesrådet, i grønn gruppe og i temagudstjenesteutvalget.
Vara geistl.:
sokneprest i Høvåg
Kontor:
Kathrine Tallaksen Skjerdal
 
 
Jørgen F Jacobsen 92 08 65 90 jorgenj@sgjerde.net 1. vara og repr. i Misjonsutvalget og husstyret for Tingsalen..
Tor Arne Knutsen 95 72 95 39 torarneknutsen@gmail.com 2. vara og i utvalg for grønn kirke.
Elin Bugge 97 68 15 14 elin.h.bugge@gmail.com 3. vara
Håvard Kvarenes 94 98 20 70 hkvarenes@hotmail.com 4. vara
Nina Hovde 45 08 41 19 ninahovde@hotmail.com 5. vara

Menighetsrådet har møte en gang i måneden, med unntak av juli.
Årsmelding lagt fram på årsmøte i 2017
Årsmelding lagt fram på årsmøtet i  2018
Referat fra årsmøte 2018
Årsmelding lagt fram på årsmøte 2019.
Referat fra årsmøte 2019
Årsmøtedokumenter 2020
Årsmøtedokumenter 2021
Referat fra årsmøte 2021
Årsmøtedokumenter 2022
Referat fra årsmøte 2022
 
2022: 1. september, 29. september, 26. oktober, 24. november og 14. desember Møtene er åpne og holdes på Tingsalen fra kl 19. Siste møte blir hjemme hos Erling Gitmark.
2023: 17.01, 16.02, 15.03, 13.04,  24.05, 14.06, 31.08, 27.09, 25.10. Årsmøtet blir 25. mars.
 

Tilbake