Aktuelt

Felles bibeltimer 2017

Tirsdagene 24/1, 7/2, 28/2 og 21/3 kl. 19.00.

Samtalegudstjeneste 22. januar

Velkommen til Vestre Moland kirke kl 19.00. Besøk av Kristin Gunleiksrud Raaum....

Taize bønn

Søndager kl 20.00 i Lillesand kirke. Ledes av Kristian Kyllingstad.

Gi med appen mCASH

Har du ikke kontanter med, gi din gave med mobilen. Gi til dagens formål eller ...

Barnetimen våren 2017

Sett av lørdagene 28. januar kl 12.00 og 1. april kl. 12.00 og søndag 5. mars k...

Givertjeneste

Menigheten er helt avhengig av gaveinntekter og kirkeofringer for å nå menneske...

Ungdomsåret 2016/2017

Agder og Telemark bispedømme har i skoleåret 2016/2017 fokus på ungdomsarbeid m...

PREP kurs 11. og 12. mars

Samlivskurs i regi av Den norske kirke og Frikirken.

Skille kirke - stat fra 01.01.2017

Det er mye snakk om kirken som eget rettssubjekt fra 1. januar 2017 – og en ki...

Kontakt oss

Kontoret er åpent ukedager fra kl. 10.00 - 14.00.
Besøksadresse: Storgata 2

Postadresse: Postboks 29, 4791 Lillesand

Tlf.:  37 26 81 81 
Send e-post


Linker til andre sider:
UNG
Justøy kapell
Høvåg menighet
Kirkens SOS

Kalender

19. januar 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando