Aktuelt

Barnetimen høsten 2017

Sett av Lørdag 26. august kl. 12.00 i Lillesand kirke, Søndag 24. september kl....

Lillesand menighet bruker Vipps!

Gi en gave til menigheten med Vipps-nummer 116596

Gospel Explosion

Velkommen med på korøvelser på torsdager og konsert 11/11.

Konfirmant 2018

Påmeldingsskjema Foto: Robert Dreier T. Holand

Givertjeneste

Menigheten er helt avhengig av gaveinntekter og kirkeofringer for å nå menneske...

Oppussing av Tingsalen

Penger til dette kan gis på konto 2850 21 30600 merket Tingsalen.

Årsmøte 23. mars 2017

Menighetens årsmøte kl 19.00. Vanlige årsmøte saker. Presentasjon av ny organis...

Reformasjonsjubileum

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatsha...

Skille kirke - stat fra 01.01.2017

Det er mye snakk om kirken som eget rettssubjekt fra 1. januar 2017 – og en ki...

Sorggrupper

For deg som har mistet et familiemedlem eller en nær venn.

Kontakt oss

Kontoret er åpent ukedager fra kl. 10.00 - 14.00.
Besøksadresse: Storgata 2

Postadresse: Postboks 29, 4791 Lillesand

Tlf.:  37 26 81 81 
Send e-post


Linker til andre sider:
UNG
Justøy kapell
Høvåg menighet
Kirkens SOS

Kalender

23. august 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Lillesand menighet Powered by Agrando