Gravferd


Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som kommer opp. Midt i dette er det mye som må ordnes og en del avgjørelser som må tas. På denne siden vil du kunne finne litt hjelp når det gjelder alle de valg som må tas.

Det er nærmeste pårørende som har ansvaret for gravferden. Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Ved gravferd i regi av Den norske kirke er det Kirkelig fellesråd som er ansvarlig for å tilrettelegge lokalet i kirken eller på gravlunden der seremonien holdes. Fellesrådet sørger også for prest, organist og kirketjener. Pårørende har anledning til å administrere det praktiske i forbindelse med seremonien selv, men det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av dette.

De første man vanligvis kontakter ved et naturlig dødsfall er dermed et gravferdsbyrå. Din kontaktperson der er ofte et mellomledd mellom pårørende og kirke/gravferdsmyndighet, blant annet for å avklare tidspunkt for seremoni. De tar ansvar for å spørre dere og hjelpe til med alt det praktiske som dere må huske på (f.eks. dødsannonse, blomster, program, gravsted, musikk, m.m. Byrået spør også om det skal være kistebegravelse eller bisettelse. Ved bisettelse må det fylles ut en begjæring om kremasjon. Dersom det ikke ønskes en kirkelig seremoni vil begravelsesbyrå være behjelpelig med å organisere noe annet.

Velg en av linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen